Folkskolflickor gymnastik; Rose Rab ...

Folkskolflickor gymnastik; Rose Rabb g. Sandvik, Britta Rabb g. Vestergård, Birgitta Rabb g. Aura skymd, Gun-Britt Öman g. Wiik, Marita Hellman g. Åström, Gretel Rabb och Siv Vasberg g. Wik

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Tid
1940 - 1949
Typ
Bild
Media id/signum
0028.00